Korforeningen Bornholm - Unoderne - Skibskoret  | Tlf.: 4115 1442 | korbornholm@gmail.com